Stałe dysocjacji wybranych kwasów w roztworach wodnych

kwas stała dysocjacji Ka lub Ka1
HF 6,3·10-4
HCl 1·107
HBR 3·109
HI 1·1010
H2S 1,02·10−7
H2Se 1,09·10−4
H2Te 2,5·10−3
HClO 5,8·10−8
HClO2 1·10−2
HClO3 10
HNO2 2·10−4
HNO3 25
H2SO3 1,54·10−2
H3BO3 5,8·10−10
H3AsO3 6·10−10
H3AsO4 5,62·10−3
H3PO4 7,52·10−3
H4SiO4 2,2·10−10