Mediana

Medianą uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru n danych liczbowych a 1 a 2 a 3 a n jest:

  • dla n nieparzystych: a n + 1 2 (środkowy wyraz ciągu)
  • dla n parzystych: 1 2 ( a n 2 + a n 2 + 1 ) (średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu)