Funkcje sumy i różnicy kątów

Dla dowolnych kątów α β zachodzą równości: sin ( α + β ) = sin α cos β + cos α sin β sin ( α β ) = sin α cos β cos α sin β cos ( α + β ) = cos α cos β sin α sin β cos ( α β ) = cos α cos β + sin α sin β

Ponadto mamy równości: tg ( α + β ) = tg α + tg β 1 tg α · tg β tg ( α β ) = tg α tg β 1 + tg α · tg β które zachodzą zawsze, gdy są określone i mianownik prawej strony nie jest zerem.