Termodynamika

Ciśnienie

p = F S

Gęstość

ρ = m V

Ciepło

Q = m c w Δ T

Ciepło w przemianie fazowej

Q = m L Q = m R

Równanie stanu gazu

p V T = const

Równanie Clapeyrona

p V = n R T

Ciepło molowe

C p = C v + R

Pierwsza zasada termodynamiki

Δ U = Q + W

Praca

W = p Δ V gdzie p = const

Sprawność

η = W Q η = Q 1 Q 2 Q 1

Sprawność silnika Carnota

η = T 1 T 2 T 1