Siła wzajemnego oddziaływania pomiędzy przewodami

F = μ 0 μ r I 1 I 2 l 2 r