Procent składany

Jeżeli kapitał początkowy K złożymy na n lat w banku, w którym oprocentowanie lokat wynosi p % w skali rocznej, to kapitał końcowy K n wyraża się wzorem: K n = K · ( 1 + p 100 ) n