Romb

Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych jednakowej długości.
Wzory na pole rombu: P = a h = a 2 · sin α = 1 2 · AC · BD