Odcinek

Długość odcinka o końcach w punktach A = x A y A , B = x B y B dana jest wzorem: | AB | = ( x B x A ) 2 + ( y B y A ) 2

Współrzędne środka odcinka AB : x A + x B 2 y A + y B 2