Walec

P b = 2 π r h P = 2 π r ( r + l ) V = π r 2 h gdzie r jest promieniem podstawy, h wysokością walca