Kombinacje

Liczba sposobów, na które spośród n różnych elementów można wybrać k ( 0 k n ) elementów, jest równa: n k