Para prostych

Dwie proste o równaniach kierunkowych: y = a 1 x + b 1 y = a 2 x + b 2 spełniają jeden z następujących warunków:

  • są równoległe, gdy a 1 = a 2
  • są prostopadłe, gdy a 1 a 2 = 1
  • tworzą kąt ostry φ i tg φ = | a 1 a 2 1 + a 1 a 2 |

Dwie proste o równaniach ogólnych: A 1 x + B 1 y + C 1 = 0 A 2 x + B 2 y + C 2 = 0

  • są równoległe, gdy A 1 B 2 A 2 B 1 = 0
  • są prostopadłe, gdy A 1 A 2 B 1 B 2 = 0
  • tworzą kąt ostry φ i tg φ = | A 1 B 2 A 2 B 1 A 1 A 2 + B 1 B 2 |