Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancją n danych liczbowych a 1 a 2 a n o średniej arytmetycznej a - jest liczba: σ 2 = ( a 1 a - ) 2 + ( a 2 a - ) 2 + + ( a n a - ) 2 n = a 1 2 + a 2 2 + + a n 2 n ( a - ) 2 Odchylenie standardowe σ jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.