Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa

Jeżeli proste AA i BB przecinają dwie proste, które przecinają się w punkcie O oraz OA OA = OB OB , to proste AA i BB są równoległe.