Parametry danych statystycznych

Średnia arytmetyczna

Średnia arytmetyczna n liczb a 1 a 2 a n jest równa: a - = a 1 + a 2 + + a n n

Średnia ważona

Średnia ważona n liczb a 1 a 2 a n , którym przypisano odpowiednio dodatnie wagi w 1 w 2 w n jest równa: w 1 · a 1 + w 2 · a 2 + + w n · a n w 1 + w 2 + + w n

Średnia geometryczna

Średnia geometryczna n nieujemnych liczb a 1 a 2 a n jest równa: a 1 · a 1 · · a n n

Mediana

Medianą uporządkowanego w kolejności niemalejącej zbioru n danych liczbowych a 1 a 2 a 3 a n jest:

  • dla n nieparzystych: a n + 1 2 (środkowy wyraz ciągu)
  • dla n parzystych: 1 2 ( a n 2 + a n 2 + 1 ) (średnia arytmetyczna środkowych wyrazów ciągu)

Wariancja i odchylenie standardowe

Wariancją n danych liczbowych a 1 a 2 a n o średniej arytmetycznej a - jest liczba: σ 2 = ( a 1 a - ) 2 + ( a 2 a - ) 2 + + ( a n a - ) 2 n = a 1 2 + a 2 2 + + a n 2 n ( a - ) 2 Odchylenie standardowe σ jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.