Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temp. 25°C

Cl Br I NO3 CH3COO S2−
Na+ R R R R R R
K+ R R R R R R
NH4+ R R R R R R
Cu2+ R R - R R N
Ag+ N N N R R N
Mg2+ R R R R R -
Ca2+ R R R R R R
Ba2+ R R R R R R
Zn2+ R R R R R N
Al3+ R R R R R -
Sn2+ R R R - - N
Pb2+ T T N R R N
Bi3+ - - - R - N
Mn2+ R R N R R N
Fe2+ R R R R R N
Fe3+ R R - R - N
R
substancja rozpuszczalna
T
substancja trudno rozpuszczalna (strąca się ze stężonych roztworów)
N
substancja nierozpuszczalna
-
oznacza, że dana substancja albo rozkłada się w wodzie, albo nie została otrzymana
SO32− SO42− CO32− SiO32− CrO42− PO43− OH
Na+ R R R R R R R
K+ R R R R R R R
NH4+ R R R - R R R
Cu2+ N R - - N N N
Ag+ N T N - N N -
Mg2+ N R N N R N N
Ca2+ N T N N T N T
Ba2+ N N N N N N R
Zn2+ N R N N N N N
Al3+ - R - N - N N
Sn2+ - R - - - N N
Pb2+ N N N N N N N
Bi3+ N - N - N N N
Mn2+ N R N N N N N
Fe2+ N R N N - N N
Fe3+ - R - N - N N
R
substancja rozpuszczalna
T
substancja trudno rozpuszczalna (strąca się ze stężonych roztworów)
N
substancja nierozpuszczalna
-
oznacza, że dana substancja albo rozkłada się w wodzie, albo nie została otrzymana