Wektory

Współrzędne wektora AB _ : AB _ = x B x A y B y A

Jeżeli u = u 1 u 2 , v = v 1 v 2 są wektorami, zaś a jest liczbą, to: u + v = u 1 + v 1 u 2 + v 2 a · u = a · u 1 a · u 2