Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna)

μ 0 = 4 π · 10 7 N A 2