Silnia

Silnią liczby całkowitej dodatniej n nazywamy iloczyn kolejnych liczb całkowitych od 1 do n włącznie: n ! = 1 · 2 · · n Ponadto przyjmujemy umowę, że 0 ! = 1 .

Dla dowolnej liczby całkowitej n 0 zachodzi związek: ( n + 1 ) ! = n ! · ( n + 1 )