Fale

Długość

λ = v T = v f

Załamanie fali

v 1 v 2 = sin α sin β = n 2 n 1 = n 2 1

Siatka dyfrakcyjna

n λ = d sin α

Poziom natężenia dzwięku

L = 10 log I I 0 I 0 = 10 12 W m 2

Efekt Dopplera

f = f źr v ± u ob v ± u źr