Prosta

Równanie ogólne prostej: A x + B y + C = 0 gdzie A 2 + B 2 0 (tj. współczynniki A B nie są równocześnie równe 0 ).

Jeżeli:

  • A = 0 - to prosta jest równoległa do osi Ox
  • B = 0 - to prosta jest równoległa do osi Oy
  • C = 0 - to prosta przechodzi przez początek układu współrzędnych

Jeżeli prosta nie jest równoległa do osi Oy , to ma ona równanie kierunkowe: y = a x + b

Liczba a to współczynnik kierunkowy prostej: a = tg α

Współczynnik b wyznacza na osi Oy punkt, w którym dana prosta ją przecina.

Równanie kierunkowe prostej o współczynniku kierunkowym a , która przechodzi przez punkt P = x 0 y 0 : y = a ( x x 0 ) + y 0

Równanie prostej, która przechodzi przez dwa dane punkty A = x A y A , B = x B y B : ( y y A ) ( x B x A ) ( y B y A ) ( x x A ) = 0