Współczynnik dwumianowy (symbol Newtona)

Dla liczb całkowitych n k spełniających warunki 0 k n definiujemy współczynnik dwumianowy n k (symbol Newtona): n k = n ! k ! ( n k ) !

Zachodzą równości: n k = n ( n 1 ) ( n 2 ) · · ( n k + 1 ) 1 · 2 · 3 · · k n k = n n k n 0 = 1 n n = 1