Permutacje

Liczba sposobów, na które n 1 różnych elementów można ustawić w ciąg, jest równa: n !