Stałe fizyczne

Przyspieszenie ziemskie

g 9,81 m s 2 10 m s 2

Masa Ziemi

M Z 5,98 · 10 24 kg

Średni promień Ziemi

R Z 6370 km

Stała grawitacji

G 6,67 · 10 11 N · m 2 kg 2

Liczba Avogadro

N A 6,02 · 10 23 1 mol

Objętość jednego mola gazu w warunkach normalnych

V 22,41 dm 3 mol

Stała gazowa

R 8,31 J mol · K

Stała Boltzmanna

k B 1,38 · 10 23 J K

Przenikalność elektryczna próżni (stała elektryczna)

ε 0 8,85 · 10 12 C 2 N · m 2 1 4 π ε 0 = k 8,99 · 10 9 N · m 2 C 2

Przenikalność magnetyczna próżni (stała magnetyczna)

μ 0 = 4 π · 10 7 N A 2

Prędkość światła w próżni

c 3,00 · 10 8 m s

Stała Plancka

h 6,63 · 10 34 J · s

Ładunek elektronu

e 1,60 · 10 19 C

Masa spoczynkowa elektronu

m e 9,11 · 10 31 kg

Masa spoczynkowa protonu

m p 1,67 · 10 27 kg

Masa spoczynkowa neutronu

m n 1,68 · 10 27 kg

Jednostka masy atomowej

μ 1,66 · 10 27 kg