Sprężystość

Siła sprężystości

F x = k x

Energia

E pot = k x 2 2