Postać iloczynowa

Jeśli Δ 0 , to wzór funkcji kwadratowej można doprowadzić do postaci iloczynowej: f ( x ) = a ( x x 1 ) ( x x 2 )