Przekształcenia geometryczne

  • przesunięcie o wektor u = a b przekształca punkt A = x y na punkt A = x + a y + b
  • symetria względem osi Ox przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
  • symetria względem osi Oy przekształca punkt A = x y na punkt A = x y
  • symetria względem punktu a b przekształca punkt A = x y na punkt A = 2 a x 2 b y
  • jednokładność o środku w punkcie 0 0 i skali s 0 przekształca punkt A = x y na punkt A = s x s y