Kombinatoryka

Wariacje z powtórzeniami

Liczba sposobów, na które z n różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z k niekoniecznie różnych wyrazów, jest równa: n k

Wariacje bez powtórzeń

Liczba sposobów, na które z n różnych elementów można utworzyć ciąg, składający się z k ( 1 k n ) różnych wyrazów, jest równa: n · ( n 1 ) · · ( n k + 1 ) = n ! ( n k ) !

Permutacje

Liczba sposobów, na które n 1 różnych elementów można ustawić w ciąg, jest równa: n !

Kombinacje

Liczba sposobów, na które spośród n różnych elementów można wybrać k ( 0 k n ) elementów, jest równa: n k