Prosta i punkt

Odległość punktu P = x 0 y 0 , od prostej o równaniu A x + B y + C = 0 jest dana wzorem: | A x 0 + B y 0 + C | A 2 + B 2