Trójkąt

Pole trójkąta ABC o wierzchołkach A = x A y A , B = x B y B , C = x C y C , jest dane wzorem: P △ABC = 1 2 | ( x B x A ) ( y C y A ) ( y B y A ) ( x C x A ) |

Środek ciężkości trójkąta ABC , czyli punkt przecięcia jego środkowych, ma współrzędne: x A + x B + x C 3 y A + y B + y C 3