Klasyczna definicja prawdopodobieństwa

Niech Ω będzie skończonym zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych. Jeżeli wszystkie zdarzenia jednoelementowe są jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobieństwo zdarzenia A Ω jest równe P A = | A | | Ω | gdzie A oznacza liczbę elementów zbioru A , zaś Ω liczbę elementów zbioru Ω .