Objętość jednego mola gazu w warunkach normalnych

V 22,41 dm 3 mol